Tips & updates overzicht

Nee, bij uitzendbureaus verdien je níet minder

Door Nina, 18-07-2019

Het is nogal een hardnekkig misverstand: dat je bij uitzendbureaus minder verdient dan wanneer je bij een werkgever zelf in dienst bent. Sinds 2015 is er echter bij wet geregeld dat dat gewoonweg niet mag. De inlenersbeloning geldt áltijd.

Inlenersbeloning is een term die je tegekomt in de cao voor uitzendkrachten van de ABU en NBBU. De ABU en NBBU zijn brancheorganisaties. Werkplan is gelieerd aan de NBBU. De inlenersbeloning verplicht dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen (en uiteraard ook ontvangen) als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever, die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en vergelijkbare ervaring hebben.

Zes onderdelen

Sinds 30 maart 2015 is de inlenersbeloning van kracht. Elk uitzendbureau is sindsdien verplicht om uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag hetzelfde te verlonen als werknemers van de werkgevers. Het gaat hierbij niet alleen om het uurloon, maar ook om reiskosten bijvoorbeeld. In totaal zijn er zes onderdelen die gelijk dienen te zijn:

• Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
• ATV / ADV dagen
• Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
• Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
• Onkostenvergoedingen (zoals reiskosten)
• Periodieken

Wij bij Werkplan checken voorafgaand aan een uitzending altijd heel goed of alle onderdelen gelijk zijn tussen de nieuwe uitzendkracht en een bestaande werknemer. Hiervoor duiken we in de cao van de opdrachtgever en doen we navraag. Zo zorgen we ervoor dat uitzendkrachten gelijkwaardig verloond worden - gewoon zoals het hoort. Oh, en waar de winst voor het uitzendbureau dan zit? Bij de werkgever. Die betaalt iets bovenop het uurloon.

"

Nee, bij uitzendbureaus verdien je níet minder